BK61 Middenweg 191

BK61

 

In 1612 werd bij de verloting van de Beemster gronden de Binnenkavel 61 aan de Middenweg voor drievierde toebedeeld aan Jan Martsz Merens en voor een kwart aan Cornelia van Driel. Beiden kwamen uit Hoorn. In 1615 verkocht Cornelia haar 5 morgen aan Merens die aldus de hele kavel in bezit kreeg.

 

Jean Martsz Merens

Jan Martsz Merens (1574-1642) was vroedschap en burgemeester van Hoorn. Hij werd door Maurits bij de wetsverzetting van 1618 afgezet. In het stadsbestuur bekleedde hij daarna geen functies meer, maar hij werd in 1642 bewindhebber van de kamer Hoorn van de VOC. Na zijn dood vererfde de BK61 op dochter Alida Merens. Zij was getrouwd met de koopman Reijnier Teding van Berkhout (1595-1653).

 

 

 

 

 

 

Jean Martsz Merens (Westfries Museum)

 

In 1679 kwam de kavel in bezit van mr. Meynard Merens (1622-1681). Hij was een zoon uit het derde huwelijk van Jan Martsz Merens. Hij was lid van de vroedschap van Hoorn sedert 1664 en trouwde met Brigitta de Groot. Bij de verdeling van hun nalatenschap viel de hofstede op BK61 toe aan dochter Maria.

 

Maynard Merens Brigitta de Groot

 

Maynard Merens en Brigitta de Groot (Westfries Museum)

 

Maria Merens (1661-1733) trouwde met ds. Petrus van Wallendal (1664-1743). Hij is ook de eigenaar die in het verpondingsregister van 1733 staat vermeld. Het “plaisirhuijs, boerehuijs en landerijen” werd daarin voor ƒ 24 aangeslagen, wat duidt op een niet al te groot huis.

 

In 1744 liet Joan Schagen als gehuwd met Elisabeth van Wallendal, enige docher en erfgename, de hofstede op zijn naam overboeken. Joan Schagen (1698-1762) was een zoon van mr. Joan Schagen en Antonetta Merens. Hij was vroedschap van Hoorn en werd enige malen tot burgemeester gekozen.

 

Na het overlijden van hun ouders verdeelden de kinderen de erfenis. Daarbij kreeg Nicolaas Cornelis van Akerlaken (1728-1783), oud-schepen van Hoorn, als gehuwd met Anthonia Elizabeth Schagen het “herenhuis en boerenwoning met 20 morgen land” (BK61). Eenmaal weduwe geworden deed Anthonia Elizabeth Schagen (1734-1795) in 1785 voor ƒ 16.000 het herenhuis met de boerderij van de hand. Koper was Adriaan Paauw. Waarschijnlijk is het herenhuis kort daarna gesloopt.

 

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.